Urząd Gminy Michałowice
10.11.2017 14:37

ZP.271.2.79.2017

147
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIA, IIIB i IV.
Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn.: "Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIA, IIIB i IV".

Załączniki

Data publikacji: 10.11.2017 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:30
Wyświetleń: 147
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski