Urząd Gminy Michałowice
25.10.2017 09:34

ZP.271.2.71.2017

183
Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi.
Termin składania ofert: 13.11.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi".

Załączniki

Data zmiany: 03.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.
Data zmiany: 07.11.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.11.2017 godzina 11:00
Data zmiany: 09.11.2017
Opublikowana odpowiedź nr 2 i 3 do treści SIWZ.
Data publikacji: 25.10.2017 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:35
Wyświetleń: 183
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski