Urząd Gminy Michałowice
16.11.2017 12:03

ZP.271.2.83.2017

118
Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii
Termin składania ofert: 01.12.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:"Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii ".

Załączniki

Data zmiany: 27.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.
Data publikacji: 16.11.2017 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:30
Wyświetleń: 118
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski