Urząd Gminy Michałowice
31.10.2017 12:18

ZP.271.2.75.2017

69
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 572 w Komorowie Wsi przy Alei Starych Lip, w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Budowa budynków socjalnych.
Termin składania ofert: 15.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 572 w Komorowie Wsi przy Alei Starych Lip, w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Budowa budynków socjalnych".

Załączniki

Data publikacji: 31.10.2017 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:31
Wyświetleń: 69
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski