Urząd Gminy Michałowice
25.10.2017 15:12

ZP.271.2.73.2017

103
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.
Termin składania ofert: 14.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii".

Załączniki

Data zmiany: 31.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2017
Data publikacji: 25.10.2017 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:35
Wyświetleń: 103
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski