Urząd Gminy Michałowice
10.07.2017 10:23

ZP.271.2.41.2017

56
Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie.
Termin składania ofert: 26.07.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie".

 

Załączniki

Data publikacji: 10.07.2017 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:36
Wyświetleń: 56
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki