Urząd Gminy Michałowice
14.07.2017 14:06

ZP.271.2.43.2017

56
Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach.
Termin składania ofert: 31.07.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach".

Załączniki

Data publikacji: 14.07.2017 14:06
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:36
Wyświetleń: 56
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki