Urząd Gminy Michałowice
26.07.2017 11:11

ZP.271.2.46.2017

79
Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie.
Termin składania ofert: 10.08.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie".

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2017 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:36
Wyświetleń: 79
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki