Urząd Gminy Michałowice
26.07.2017 14:19

ZP.271.2.47.2017

58
Szkoła Michałowice - modernizacja budynków.
Termin składania ofert: 10.08.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych".

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2017 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:46
Wyświetleń: 58
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski