Urząd Gminy Michałowice
07.08.2017 16:03

ZP.271.2.51.2017

93
Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach
Termin składania ofert: 29.08.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach".

Załączniki

Data zmiany: 25.08.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 i 2 dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.
Data publikacji: 07.08.2017 16:03
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:38
Wyświetleń: 93
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki