Urząd Gminy Michałowice
26.02.2018 13:38

ZP.271.2.14.2018

125
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 12.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: 

"Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice. ".

Załączniki

Data publikacji: 26.02.2018 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 13:38
Wyświetleń: 125
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki