Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Koncesje na usługi

ZP.2713.01.2012 28.11.2016 12:14

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI

czytaj więcej

ZP.2713.01.2012 26.09.2012 10:18

Dnia 2012.09.26 opublikowano informacja dla zainteresowanych podmiotów

czytaj więcej

ZP.2713.01.2012 16.04.2014 18:15

Dnia 2012.09.14 opublikowano odpowiedź na zapytanie. Odpowiedź nr 3: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

czytaj więcej

ZP.2713.01.2012 12.09.2012 15:52

Informacja dla zainteresowanych podmiotów

czytaj więcej

ZP.2713.01.2012 13.09.2012 14:55

Dnia 2012.09.13 opublikowano odpowiedź na zapytanie. Odpowiedź nr 2: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

czytaj więcej

ZP.2713.01.2012 16.04.2014 18:20

Opublikowano odpowiedź na zapytanie: Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowice wraz z usługami utrzymania infrastruktury

czytaj więcej