Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 11:42

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/94/07 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r 14.12.2007 11:38

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/93/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 11:29

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/92/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 roku 14.12.2007 11:21

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. 14.12.2007 11:14

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/90/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 11:10

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej w Komorowie wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 11:07

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości pod ul. Rubinową położną w Komorowie gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/88/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 10:35

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/87/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 10:31

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/86/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. 14.12.2007 10:21

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 10:20

w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/84/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r. 14.12.2007 10:18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

czytaj więcej