Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. 04.02.2009 15:53

w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. 04.02.2009 15:49

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 roku 04.02.2009 15:46

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r. 04.02.2009 15:24

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.

czytaj więcej