Urząd Gminy Michałowice
07.04.2014 16:30

ZP.2712.18.2014 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy, ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach oraz ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii

3
Termin składania ofert: 23.04.2014 godzina: 11:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy, ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach oraz ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy, ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach oraz ul. Św. Antoniego w Opaczy Kolonia ( w drodze gminnej) Szczegółowy zakres robót : Kanalizacja grawitacyjna kanał sanitarny dn. 200 w ul. Wendy z rur PVC klasy S ze ścianką litą wg. PN-EN 1401:1999 mb.86 przyłącza ze studnią inspekcyjną dn. PVC 425 szt. 2 kanał sanitarny dn. 200 w ul. Filmowej mb 133 przyłącza ze studnią inspekcyjną dn 425 szt. 3 kanał sanitarny dn. 200 w ul. Regulskiej i Orzeszkowej mb 186 przyłącza ze studnią inspekcyjną dn. 425 szt. 6 kanał sanitarny dn. 200 w ul. Św. Antoniego mb 110 (tylko w drodze gminnej) przyłącza ze studnią inspekcyjną dn. 425 szt 4 Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Zał.A do SIWZ.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.04.2014 godzina 11:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, w Biurze Podawczym (parter, sala obsługi interesantów).

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski