Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2712.30.2014

Termin składania ofert: 30.05.2014 godzina: 14:00
Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi - zagospodarowanie działki nr ew. 404/4 - etap II

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2712.29.2014

Termin składania ofert: 28.05.2014 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha, ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Regułach oraz w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, gm. Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2712.28.2014

Termin składania ofert: 27.05.2014 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kolonia Gmina Michałowice
Data zmiany: 19.05.2014
Uwaga! dnia 19.05.2014 Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2712.25.2014

Termin składania ofert: 06.05.2014 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów
Data zmiany: 21.05.2014
Jakaś informacja o zmianie
Data zmiany: 22.05.2014
Jakaś informacja o zmianie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2712.19.2014

Termin składania ofert: 20.05.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap II
Data zmiany: 19.05.2014
Uwaga! Dnia 19.05.2014 Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ.
Data zmiany: 12.05.2014
Uwaga! Dnia 12.05.2014 zamawiający publikuje informację o dokonaniu modyfikacji SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zmianie uległ termin składania ofert na 28.05.2014 r. godz. 10:00