Urząd Gminy Michałowice
11.04.2014 11:25

ZP.2712.21.2014 Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2014

5
Termin składania ofert: 23.04.2014 godzina: 10:00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2014

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, chirurgicznych stosowanych przy roślinności wysokiej i niskiej oraz robót porządkowych - na terenie gminy Michałowice. Wymienione prace mają polegać na: koszeniu terenów zieleni miejskiej i nieużytków, grabieniu, wywozie i utylizacji skoszonej trawy i chwastów, odchwaszczaniu nawierzchni chodnikowych i rowerowych wraz z wywozem chwastów, pieleniu skupin nasadzeń na terenach ogólnodostępnych, usuwaniu samosiewów, odtwarzaniu i zakładaniu trawników, z przygotowaniem podłoża - w miarę potrzeby, uzupełnianiu ziemi, aeracji trawników, usuwaniu i frezowaniu karp wraz z wywozem, podlewaniu roślinności - w miarę potrzeby; wykonywaniu cięć technicznych i pielęgnacyjnych na drzewach (np. eliminacji kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, skrajnią drogi), chirurgii drzew, wycince krzewów i drzew z frezowaniem karp, uzupełnianiu i poprawianiu mocowań palików młodych drzew oraz pielęgnacji krzewów i młodych drzew, uzupełnianiu ubytków kory i ziemi pod nasadzeniami, ręcznym rozrzuceniu nawozów mineralnych na trawniki, wykonaniu oprysku chemicznego przeciwko chwastom na trawnikach, sadzeniu drzew i krzewów; wiosennym grabieniu liści w różnych lokalizacjach - w miarę potrzeby, jesiennym grabieniu liści, utylizacji ściętych gałęzi (zrąbkowanie), sprzątaniu gałęzi i konarów wraz z wywozem, wywozie i utylizacji suchych liści i odpadów, zalegających na terenach przyulicznych i gminnych, sprzątaniu placów, parkingów i chodników, naprawie i wymianie elementów ławek, montowaniu koszy ulicznych i ławek. Zabiegi na drzewach będą wykonywane na terenach gminnych głównie przy drogach, terenach publicznych, a także na terenie ogródków jordanowskich, na drzewach rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz na pomnikach przyrody. 2.2Szczegółowy zakres prac i warunki wykonania zamówienia określone zostały w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w zał. nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ)..

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.04.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 5
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski