Urząd Gminy Michałowice
07.08.2017 12:05

ZP.271.2.49.2017

52
Przebudowa ul. Wendy w Granicy
Termin składania ofert: 24.08.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Wendy w Granicy".

Załączniki

Data publikacji: 07.08.2017 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:46
Wyświetleń: 52
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski