Urząd Gminy Michałowice
11.08.2017 14:20

ZP.271.2.52.2017

34
Wykonanie rozbudowy odwodnienia w ul. Polnej w Nowej Wsi
Termin składania ofert: 30.08.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Wykonanie rozbudowy odwodnienia w ul. Polnej w Nowej Wsi".

Załączniki

Data publikacji: 11.08.2017 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:37
Wyświetleń: 34
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki