Urząd Gminy Michałowice
18.08.2017 12:35

ZP.271.2.53.2017

62
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie.
Termin składania ofert: 04.09.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., po. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie".

Załączniki

Data publikacji: 18.08.2017 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:45
Wyświetleń: 62
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski