Urząd Gminy Michałowice
14.08.2019 10:16

ZP.271.2.49.2019

293
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.

Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2019 r. godz. 11:00
Termin składania ofert: 23.09.2019 godzina: 11:00

Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2019 r. godz. 11:00

Załączniki

Data zmiany: 18.09.2019
Zgodnie z pkt 15.1 SIWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, Zamawiający publikuje zał. nr 2 do SIWZ formularz ofertowy, w którym poprawiono oczywistą omyłkę w pkt 5 Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data zmiany: 30.11.-0001
Data publikacji: 14.08.2019 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 08:55
Wyświetleń: 293
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka