Urząd Gminy Michałowice
02.12.2008 14:17

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-106/08

ROBOTY PORZĄDKOWE NA TERENIE GMINY MICHALOWICE W ROKU 2009

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac porządkowych na terenie Gminy Michałowice, polegających na: opróżnianiu koszy ulicznych wraz z wywozem, utylizacją odpadów oraz wymianą wkładów foliowych oraz utrzymanie porządku wokół pojemników, zbiórce, wywozie i utylizacji odpadów grabieniu, zbiórce i utylizacji suchych liści, zbiórce, wywozie i utylizacji suchych liści, oczyszczaniu z zanieczyszczeń chodników wraz z wywozem i utylizacją odpadów, oczyszczaniu z zanieczyszczeń krawężników wraz z wywozem i utylizacją odpadów, oczyszczaniu tablic ogłoszeniowych, odbioru od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD wraz z wywozem i ich utylizacją Powyższe prace wykonywane będą na terenach należących do Gminy Michałowice, tj. ulicach, drogach, placach, terenach zieleni oraz innych terenach Gminy sukcesywnie w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego. 2.2 Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w załączniku nr 5 do specyfikacji.   

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 15.12.2008 r., godz. 10:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 02.12.2008 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal