Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2019

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 11:00
Budowa monitoringu Gminnego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.66.2019

Termin składania ofert upłynął: 05.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.65.2019

Termin składania ofert upłynął: 21.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.08.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania „Budowa budynków socjalnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.63.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 14:00
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.64.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.60.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie Wsi