Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2018

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.89.2018

Termin składania ofert upłynął: 07.01.2019 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.88.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.71.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz.nr ew. 845/1 w ramach zadania Budowa budynków socjalnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.86.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.78.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.76.2018

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.77.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.75.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2018 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.74.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2018 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.68.2018

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy-Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.67.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.70.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 11:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego Szkoła Komorów – modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastruktura zewnętrzną

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.65.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ulicy Dworcowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.64.2018

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.09.2018 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych