Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2008 14:28

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-110/08

Przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi na odcinku od ul. Komorowskiej do ul. Leśnej o długości 635 mb, w tym: nawierzchnia z kostki bet.: wjazdy - 380 m2 , jezdnia - 3.489,38 m2, 1526 m2 chodnika, 602 m obrzeży, 1.575 mb krawężnika, 978 m2 zieleni, 581 mb ścieków przykrawężnikowych z kostki bet., 467 mb kanału deszczowego o średnicy 300 i 200 mm, 36 szt. wlotów ulicznych, 6 kpl. systemów rozsączających. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej.   

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 20.01.2009 r., godz. 11:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 04.12.2008 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal