Urząd Gminy Michałowice
16.12.2008 13:54

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-117/08

Ustawienie i opróżnianie pojemników do segregacji odpadów

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie 21 zestawów pojemników o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) na terenie Gminy Michałowice. Pojemniki będące własnością Wykonawcy winy być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1) udostępnienia i opróżniania 21 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 2,5m3 wg następującego harmonogramu: a. opakowania z tworzyw sztucznych w każdy wtorek i piątek, b. opakowania z papieru w każdą środę, c. opakowania ze szkła w każdy czwartek, 2) wyciągania i wstawiania pojemniki po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce.

3) sprzątania nieczystości pozostałych po opróżnieniu pojemników poza terenem stałego postoju.

4) odbierania odpadów z pojemników jak również znajdujące się przy pojemnikach. Pojemniki powinny być w należyty sposób oznaczone: nazwa firmy, rodzaj surowca.     

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 24.12.2008 r., godz. 9:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 16.12.2008 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Karolina Mąkal