Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.10.2008 13:16

Rozstrzygnięto postępowanie zp.3402-78/08

Opacz: remont ulicy Bodycha od ulicy Ryżowej do Al. Jerozolimskich (Lokalizacja: Opacz Kolonia)

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Bodycha od ulicy Ryżowej do Al. Jerozolimskich Przedmiar robót zawiera Załącznik nr 6, szczegółowe specyfikacje techniczne - Załącznik 5. Przed złożeniem ofert Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. Brak transportu gruntu po korytowaniu oznacza, że bilans mas ziemnych jest zerowy ze względu na zapewnienie spadków podłużnych ulic.

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 03.11.2008 r., godz. 12:00 

Załączniki

Data publikacji: 08.10.2008 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Mąkal