Urząd Gminy Michałowice
28.10.2008 14:11

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-89/08

Budowę świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonia - dostawę i montaż modułów kontenerowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej z modułów kontenerowych /z obliczeniami wykonawczymi modułu kontenera i obliczeniami konstrukcyjnymi fundamentów/ ,na podstawie załączonego programu funkcjonalno- użytkowego/zał. nr 5 do SIWZ/ w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dostawę i montaż kontenerów łącznie z fundamentami i wykończeniem wewnątrz i zewnątrz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi zał. nr 6 do SIWZ

Uwaga! Wskazana wizja w terenie.

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 05.11.2008 r., godz. 12:00 

Załączniki

Data publikacji: 28.10.2008 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Karolina Mąkal