Urząd Gminy Michałowice
21.11.2008 14:22

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-98/08

Budowa parkingów przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach - odwodnienie etap I

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:  

Budowa parkingów przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach - odwodnienie etap I     

 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gruntownej konserwacji rowu odwadniającego U-1/2A w Michałowicach, biegnącego w bezpośredniej bliskości torów kolejki WKD, o długości 136 mb, polegającej na wykoszeniu skarp i dna wraz z wygrabieniem, pogłębienie rowu, wyprofilowanie skarp, umocnienie skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi o wym. 40x60x10 cm, na powierzchni 439 m2, umocnienie skarp biowłókniną na powierzchni 451 m2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót  

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 15.12.2008 r., godz. 11:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2008 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal