Urząd Gminy Michałowice
15.05.2008 14:58

ZP.3401-24/08

Gmina Michałowice zaprasza do składania oferty cenowej na: Ustawienie i opróżnianie 20 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Gmina Michałowice zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na:
Ustawieniu i opróżnianiu 20 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Michałowice. Pojemniki winny być ustawione we wskazanych przez zamawiającego miejscach.  

 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

  •  Ustawienie 20 zestawów pojemników, po 3 pojemniki każdy (papier, szkło, plastik) o pojemności 2,5 m3, 
  •  Opróżnianie raz w tygodniu, w przypadku uzasadnionej potrzeby częściej. 
  •  Pojemniki będą własnością usługodawcy.


Cena oferty powinna obejmować kompleksową obsługę pojemników w skali miesiąca, wraz z dostarczeniem i systematycznym opróżnianiem.. 
  

Oferty należy składać do 21 maja 2008 godz. 10:00 na adres: Urząd Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice.
Szczegółowe informacje udziela:Pan Wojciech Grzeniewski 723-81-78 wew. 6, 0-600-349-929. 

Data publikacji: 15.05.2008 14:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Mąkal