Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.01.2008 14:39

ZP.3402-03/08

Dostawa samochodu osobowego 5- miejscowego o nadwoziu 5 drzwiowym typu kombi

Numer sprawy : ZP.3402 -03/08


Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 1. Pełna nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Michałowice ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
  telefon(y): 0 22 723 93 35, 0 22 723 93 55
  fax: 0 22 723 81 78
  REGON: 000541753    
  NIP : 534-13-38-300
  Internet: http://www.michalowice.pl 
  e-mail: sekretariat|michalowice.pl | |sekretariat|michalowice.pl 
   
 2. sekretariat|michalowice.pl | |Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Dostawę samochodu osobowego 5- miejscowego o nadwoziu 5 drzwiowym typu kombi”|
   
 3. Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych.
   
 4. Dane o ofertach: a) liczba złożonych ofert: 1b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferty: 0
   
 5. Ceny ofert:a) cena najtańszej oferty: - złb) cena najdroższej oferty: - zł
   
 6. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
Data publikacji: 23.01.2008 14:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal