Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.01.2008 15:20

ZP.3402-10/08

Remont dróg i ulic o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, z destruktu oraz równanie i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 
a) Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 40 000 m2 na terenie gminy. 
b) równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o powierzchni 50 000 m2 na terenie gminy. 
c) mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku o powierzchni 1500 m2. 
d) Remont ulicy o nawierzchni z destruktu : 
- wykonanie nawierzchni z destruktu o grubości 5 cm na powierzchni 1000 m2 
- uzupełnienie destruktem powstałych ubytków o głębokości do 5 cm o łącznej powierzchni 500m² z materiałem Wykonawcy , 
- uzupełnienie destruktem powstałych ubytków o głębokości od 5 cm do 10 cm o łącznej powierzchni 250m² z materiałem Wykonawcy , 
e) Remont cząstkowy dróg i ulic tłuczniem obejmuje: 
- mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm o powierzchni 1000 m2 
- wywiezienie gruntu z terenu robót o masie 100 m3 na odległość 1km i za każdy następny km. 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm po zagęszczeniu na powierzchni 1000 m2 materiał Wykonawcy 
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej o głębokości do 5 cm o łącznej powierzchni 1100m² materiałem Wykonawcy , 
- remont cząstkowy o nawierzchni tłuczniowej o głębokości od 5 cm do 10 cm o łącznej powierzchni 800m² z materiałem Wykonawcy , 
- dowóz materiału Zamawiającego ze składowiska w Regułach do miejsca wbudowania 200m³ na odległość 1km i powyżej 1km nie dalej niż 5 km 
- wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o głębokości po zagęszczeniu 15 cm o powierzchni 700 m2 z materiału Wykonawcy   

 

Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 20.02.2008r., godz. 10:00

Załączniki

Data publikacji: 28.01.2008 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Luiza Jarzyna