Urząd Gminy Michałowice
03.12.2008 12:53

ZP.3402-108/08

Postępowanie unieważnione
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:  

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice    

 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicach na terenie Gminy Michałowice na podstawie wizji i pomiarów w terenie zgodnie z orientacyjnymi zestawieniami przedstawionymi w pkt 2.2. ppkt 6) i pkt 2.2 ppkt 7) SIWZ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana zgodnie z poniższymi standardami: - wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia i projektu modernizacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w formie cyfrowej i w formie dokumentacji papierowej Na jednej warstwie będą pokazane w lokalnym układzie współrzędnych Powiatu Pruszkowskiego lokalizacje latarni oraz ich atrybuty (rodzaj i moc oprawy, rodzaj słupa, skrzynka sterująca SON, rodzaj przewodu sterującego). Wszystkie elementy oświetlenia ulicznego należy wprowadzić do tabel rzeczowych (system automatycznej inwentaryzacji).   

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 16.12.2008 r., godz. 12:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 03.12.2008 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Karolina Mąkal