Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.05.2008 15:05

Zp.3402-26/08

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Kanalizacja sanitarna w ul. Granicznej: 
- kanał sanitarny, grawitacyjny z rur PVC DN 200 mm, o długości L=285,00 mb, 
- studnie żelbetowe DN 1200 mm - 9 szt., 
- kanał odchodzący do posesji PVC DN 160 mm - 7 szt. (52,5 mb), w tym studnie inspekcyjne: 
- DN 1000 mm PE - 4 szt., 
- DN 400 mm PE/PP - 3 szt. 

Kanalizacja sanitarna w ul. Granickiej: 
- kanał sanitarny, grawitacyjny z rur PVC DN 200 mm, o długości L=174, 00 mb, 
- studnie żelbetowe DN 1200 mm - 6 szt., 
- kanał odchodzący do posesji PVC DN 160 mm - 9 szt. (67,5 mb), w tym studnie inspekcyjne: 
- DN 1000 mm PE - 6 szt., 
- DN 400 mm PE/PP - 4 szt. 

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.1.- ul. Graniczna 
i 5.2.- ul. Granicka do SIWZ. 
Roboty mają być wykonane zgodnie z ST załącznik nr 6.1.- ul. Graniczna i 6.2.- ul. Granicka. 
 

Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 12.06.2008 r., godz. 10:00

Załączniki

Data publikacji: 21.05.2008 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Karolina Mąkal