Urząd Gminy Michałowice
21.12.2010 15:29

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-96/10

Ustawienie i obsługę pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Michałowice

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie 15 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) na terenie gminy Michałowice. Pojemniki będące własnością Wykonawcy winy być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zob. zał.4a do SIWZ). Pojemniki powinny być właściwie opisane (papier, szkło, plastik). Ponadto muszą być w 100% sprawne, bez uszkodzeń. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1) udostępnienie i opróżnianie pojemników wg wybranego przez Wykonawcę i wskazanego w treści oferty jednego z trzech sposobów wykonania zamówienia. 2) wyciągania i wstawiania pojemniki po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce. 3) sprzątania nieczystości pozostałych po opróżnieniu pojemników poza terenem stałego postoju. 4) odbierania odpadów z pojemników jak również znajdujące się przy pojemnikach. 5) zamiatania po opróżnieniu pojemników ich bezpośredniego otoczenie oraz zabranie wszelkich odpadów znajdujących się poza pojemnikami. 6) pojemniki winny być opróżnione do godziny 16:00, w dniu świadczenia usługi. Pojemniki muszą być estetyczne, w odpowiednim dla każdego z surowców kolorze, należycie oznakowane zarówno nazwą firmy jak również rodzajem surowca na jaki są przeznaczone (szkło, papier, plastik). Dopuszczalne sposoby wykonania zamówienia: Sposób wykonania zamówienia ozn. jako a Wykonawca udostępni i zapewni opróżnianie 15 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 2,5m3 wg następującego harmonogramu: 1) opakowania z tworzyw sztucznych w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, 2) opakowania z papieru w każdy wtorek i czwartek, 3) opakowania ze szkła w co drugą środę, Sposób wykonania zamówienia ozn. jako b Wykonawca udostępni i zapewni opróżnianie 15 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 1,5m3 wg następującego harmonogramu: 1) opakowania z tworzyw sztucznych codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, 2) opakowania z papieru w każdy poniedziałek, środę, piątek, 3) opakowania ze szkła w każdą środę, Sposób wykonania zamówienia ozn. jako c Wykonawca udostępni i zapewni opróżnianie 15 zestawów (4 pojemniki w zestawie: dwa na plastik, jeden na szkło, jeden na papier) pojemników o pojemności 1,5m3 wg następującego harmonogramu: 1) opakowania z tworzyw sztucznych w każdy poniedziałek, środę i piątek, 2) opakowania z papieru w każdy poniedziałek, środę, piątek, 3) opakowania ze szkła w każdą środę.

Załączniki

Data publikacji: 21.12.2010 15:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Karolina Borecka