Urząd Gminy Michałowice
01.12.2010 16:14

Unieważniono postępowanie ZP.3402-84/10

Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2011

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: Opróżnianie koszy ulicznych - wybranie z kosza odpadów w worku, założenie nowego worka, sprzątnięcie i zamiecenie wszelkich odpadów leżących wokół kosza. Kosze winny być opróżnione do godziny 9:00. Opróżnianie koszy na psie odchody - wybranie z kosza odpadów w worku, założenie nowego worka, sprzątnięcie i zamiecenie wszelkich odpadów leżących wokół kosza, umieszczenie w zasobniku zestawów higienicznych dla zwierząt. Kosze winny być opróżnione do godziny 9:00. Zbiórka, wywóz i utylizacji odpadów z ulic i terenów publicznych, Grabienie, zbiórka, wywóz i utylizacji suchych liści - w okresie jesiennym w zależności od potrzeb min. raz na dwa tygodnie. Zbiórka, wywóz i utylizacji suchych liści - w okresie jesiennym w zależności od potrzeb min. raz na dwa tygodnie. Zamiatanie przykrawężników i chodnika - zebranie wszelkiej ziemi, piasku etc. znajdującego się przy krawężniku i na chodniku, usuwanie przerostów z ulic i chodników, w tabelach podano łączną długość krawężnika przeznaczoną do sprzątnięcia (np. jeżeli ulica ma 100 m długości w tabeli podano 200 mb krawężnika, ulice należy zamiatać obustronnie). Konieczność zamiatania zostanie każdorazowo zgłoszona pisemnie. Termin wykonania usługi dwa tygodnie od dnia zgłoszenia. Czyszczenie tablic ogłoszeniowych - oczyszczenie całej tablicy poprzez zerwanie ogłoszeń, zamiecenie wszelkich odpadów wokół tablicy, zawsze w pierwszą środę miesiąca. Sprzątanie ulic z odpadów - systematyczne sprzątnięcie z ulic luźnych odpadów, gałęzi; pozostawionych worków z odpadami, liśćmi. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, odpadów RTV i AGD z pod wskazanych adresów na terenie Gminy (ok. 30 m3 miesięcznie). (Harmonogram wywozu w roku 2011: 3.01; 7.02; 7.03; 4.04; 9.05; 6.06; 4.07; 1.08; 5.09; 3.10; 7.11; 5.12). Po imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Michałowice należy sprzątnąć w dniu następnym tereny publiczne na których odbyła się impreza. Odbiór odpadów w ramach akcji sprzątania świata organizowanych przez mieszkańców. W przypadku gdy na wyznaczony dzień sprzątania przypadają święta, prace należy wykonać w dzień poprzedzający. Ilość koszy ulicznych (jednorazowo) 325 szt. Ilość koszy na psie odchody (jednorazowo) 29 szt. Ilość odpadów przeznaczonych do zebrania, wywiezienia i utylizacji (w skali roku) 1200 m3 Ilość zgrabionych, zebranych i zutylizowanych suchych liści(w skali roku) 2000 m3 Ilość zebranych, wywiezionych i zutylizowanych liści (bez grabienia) (w skali roku) 300 m3 Powierzchnia chodników do oczyszczenia (jednorazowo) 53 300 m2 Długość ulic do oczyszczenia (jednorazowo) 111 600 mb Ilość tablic ogłoszeniowych (jednorazowo) 48 szt. Ilość odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD (w skali roku) 360 m3 UWAGA !!! Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w załączniku nr 5 do specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustawienia nowych koszy na odpady, a tym samym konieczność ich opróżniania przez wykonawcę.

Załączniki

Data publikacji: 01.12.2010 16:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Karolina Borecka