Urząd Gminy Michałowice
09.12.2010 11:58

Unieważniono postępowanie ZP.3402-86/10

Ustawienie i obsługę pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Michałowice

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie 15 zestawów pojemników o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) na terenie gminy Michałowice. Pojemniki będące własnością Wykonawcy winy być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zob. zał.4a do SIWZ). Pojemniki powinny być właściwie opisane (papier, szkło, plastik). Ponadto muszą być w 100% sprawne, bez uszkodzeń. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1) udostępnienia i opróżniania 15 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 2,5m3 wg następującego harmonogramu: a. opakowania z tworzyw sztucznych w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, b. opakowania z papieru w każdy wtorek i czwartek, c. opakowania ze szkła w co drugą środę, 2) wyciągania i wstawiania pojemniki po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce. 3) sprzątania nieczystości pozostałych po opróżnieniu pojemników poza terenem stałego postoju. 4) odbierania odpadów z pojemników jak również znajdujące się przy pojemnikach. 5) zamiatania po opróżnieniu pojemników ich bezpośredniego otoczenie oraz zabranie wszelkich odpadów znajdujących się poza pojemnikami 6) pojemniki winny być opróżnione do godziny 16:00, w dniu świadczenia usługi. Pojemniki muszą być estetyczne, w odpowiednim dla każdego z surowców kolorze, należycie oznakowane zarówno nazwą firmy jak również rodzajem surowca na jaki są przeznaczone (szkło, papier, plastik).

Miejsce i termin składania wniosków: 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16 (sekretariat)
b) w terminie do dnia: 17.10.2010 r., godz. 10:00

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2010 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal