Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.11.2011 15:22

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.86.2011

Montaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic do słupów oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją (lub naprawą uszkodzonych elementów ozdób) oraz montaż ozdób świątecznych w tym iluminacji świątecznych na drzewach na terenie Gminy Michałowice zgodnie z wykazem, z okazji świąt Bożego Narodzenia

Michałowice, dn.29 listopada 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Nr sprawy: ZP.2711.86.2011

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Montaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic do słupów oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją (lub naprawą uszkodzonych elementów ozdób) oraz montaż ozdób świątecznych w tym iluminacji świątecznych na drzewach na terenie Gminy Michałowice zgodnie z wykazem, z okazji świąt Bożego Narodzenia” - nr sprawy: ZP.2711.86.2011”.

 

 

·                Liczba ofert złożonych - 2:

 

  

NR OFERTY

 
  WYKONAWCA   

CENA OFERTY BRUTTO

  UWAGI 
 I. „ATM” Marcin Tadzik Bartoszówka, ul. Mszczonowska 4096-321 Żabia Wola Oferta na całe zadanie
59.901,00 zł
Oferta niekompletna,

nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego – wykonawca nie dołączył do oferty wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

 II. „ENERGO-MIX” Piotr GielecińskiŁoś, ul. Prażmowska 42D05-804 Złotokłos Oferta na całe zadanie 53.751,00 zł 
Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Pana Piotra Gielecińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-MIX Piotr Gieleciński.


Z poważaniem 
(-) mgr inż. Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowic     

 

Otrzymują:

1.          Strona internetowa Zamawiającego

2.          tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

3.          a.a. ZP. 2711.86.2011

Data publikacji: 29.11.2011 15:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Karolina Borecka