Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.01.2011 12:58

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.03.2011

Remont dróg- równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont dróg- równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: remont dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej z równaniem i profilowaniem, zagęszczenie i zawałowanie, uzupełnienie ubytków z dowozem materiału ze składowiska oraz mechaniczne ścinanie poboczy. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót zał. nr 5 do SIWZ , oraz STT zał. nr A, do SIWZ.

 

Załączniki

Data publikacji: 19.01.2011 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal