Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.01.2011 13:35

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.05.2011

Remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i z żużla na terenie Gminy

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i z żużla na terenie Gminy
 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: remont dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, żużlowej i z destruktu obejmuje: remont cząstkowy nawierzchni gruzem betonowym, tłuczniem kamiennym, destruktem, mechaniczne wykonanie koryta drogi, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni tłuczniowych i betonowych, wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego, wykonanie nawierzchni z destruktu, regulacja studzienek i zaworów, wywiezienie odpadów. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót zał. nr 5 do SIWZ oraz STT zał. nr A, do SIWZ.

 

Załączniki

Data publikacji: 28.01.2011 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal