Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.02.2011 12:30

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.10.2011

Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
- wymiana, usuwanie, montaż znaków pionowych przy drogach Gminy Michałowice
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach Gminy Michałowice Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót
- kosztorysie ofertowym stanowiącym zał.5 do SIWZ, oraz STT (zał. nr A do SIWZ).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego pok. 16 (sekretariat). 

Załączniki

Data publikacji: 21.02.2011 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Karolina Borecka