Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.03.2011 13:06

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.15.2011

Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4.935 mb, w tym: 1. ul. Żytnia w Regułach - 554 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik - jeżeli się zmieści, wjazdy do posesji, odwodnienie), 2. ul. Dębowa w Granicy - etap I od ul. Reja do ul. Skośnej - 514 mb i etap II od ul. Skośnej do ul. Cisowej - 368 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem - pieszojezdnia, wjazdy do posesji, odwodnienie), 3. ul. Kochanowskiego w Granicy - 462 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik, wjazdy do posesji, odwodnienie), 4. ul. Skośna w Granicy, na odcinku od ul. Reja do ul. Dębowej - 422 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik - jeżeli się zmieści, wjazdy do posesji, odwodnienie), 5. ul. Sabały w Granicy - 498 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik - jeżeli się zmieści, wjazdy do posesji, odwodnienie), 6. ul. Okrężna w Granicy, na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Norwida - 941 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik - jeżeli się zmieśći, wjazdy do posesji, odwodnienie), 7. ul. 3 Maja w Komorowie - 952 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik, wjazdy do posesji, elementy odwodnienia), 8. ul. Kredytowa w Komorowie - 85 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, wjazdy do posesji, chodnik), 9. ul. Kujawska w Komorowie - 140 mb (nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniem, chodnik - jeżeli się zmieści, wjazdy do posesji, odwodnienie), oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót w formie wydruku i pliku, który będzie mógł być odczytany przez program NORMA, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, operatów wodnoprawnych - jeżeli będą wymagane, projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wymienione zadania powinny posiadać wszelkie uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę , w tym ZUD. Projekty powinny zostać wykonane na podkładach geodezyjnych przeznaczonych do celów projektowych. Zamawiający nie dostarcza podkładów geodezyjnych.

Załączniki

Data publikacji: 18.03.2011 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Karolina Borecka