Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.03.2011 14:54

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.16.2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka oraz w bocznej od ul. Długiej w Granicy

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.a. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. Kubusia Puchatka w Granicy na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego DN200 w ulicy Pruszkowskiej do przyłącza kanalizacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Kubusia Puchatka 2, dz. nr ew. 599. Kanał sanitarny średnicy Ø 200mm z rur PVC DN 0,20 długości 111,8 mb zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Na sieci kanalizacji sanitarnej wykonać 4 studnie PVC DN 425mm.

1.b. Budowa przykanalików sanitarnych śr. 160mm z rur PVC DN 0,16: szt. 6 (w tym 3 studnie PVC DN 425mm na posesji - włączenie poprzez studnie PVC DN 425 mm na sieci kanalizacji sanitarnej, 2 studnie PVC DN 425mm na posesji - włączenie poprzez trójnik na sieci kanalizacji sanitarnej D200/160 mm oraz 1 studnia żelbetowa istniejąca (do adaptacji) DN 1200mm na posesji - włączenie poprzez trójnik na sieci kanalizacji sanitarnej D200/160 mm). Ponadto budowa dwóch odejść śr. 160 mm z rur PVC DN 0,16 do granicy posesji działek - 1 szt. włączenie poprzez trójnik na sieci kanalizacji sanitarnej D200/160 oraz 1 szt. włączenie do istniejącej studni betonowej DN1200 na sieci kanalizacji sanitarnej.

2.a. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego w drodze dojazdowej do ulicy Długiej w Granicy na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego DN315 (włączenie na projektowany trójnik) w ulicy Długiej, a zakończone na projektowanej studni S3 na wysokości posesji dz. nr ew. 221/2 i 218. Kanał sanitarny średnicy Ø 200mm z rur PVC DN 0,20 długości 98,2 mb zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Na sieci kanalizacji sanitarnej wykonać 3 studnie PVC DN 425mm.

2.b. Budowa przykanalików sanitarnych śr. 160mm z rur PVC DN 0,16: szt. 3 (w tym 2 studnie PVC DN 425mm na posesji - włączenie poprzez studnie PVC DN 425mm na sieci kanalizacji sanitarnej, 1 studnia PVC DN 425mm na posesji - włączenie poprzez trójnik na sieci kanalizacji sanitarnej D200/160 mm). UWAGA!!!. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 (przedmiar) do SIWZ. Roboty mają być wykonane zgodnie z ST załącznik nr 9 (specyfikacja techniczna) oraz z projektem budowlano-wykonawczym załącznik nr 10 do SIWZ. Przed złożeniem ofert Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy.

Załączniki

Data publikacji: 25.03.2011 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Karolina Borecka