Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.03.2011 14:56

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.17.2011

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Starego Dębu w Komorowie Wsi, gm. Michałowice, Osieckiej i Jedliny w Granicy, gm. Michałowice, Granicznej i Torfowej w Regułach

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w podziale od sieci wodociągowej do granicy posesji w przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w budynku lub od sieci wodociągowej do studzienki wodomierzowej włącznie, znajdującej się na terenie posesji w poszczególnych ulicach: - Starego Dębu w Komorowie Wsi średnicy Ø 110x4,2 mm z rur kielichowych ciśnieniowych z PVC PN10 długości 189,0 mb oraz 4szt. przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, - Osieckiej i Jedliny w Granicy średnicy Ø 110x4,2 mm z rur kielichowych ciśnieniowych z PVC PN10 długości 345,8 mb oraz 7szt.przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, - Granicznej i Torfowej w Regułach średnicy Ø 110x4,2 mm z rur kielichowych ciśnieniowych z PVC PN10 długości 358,0 mb oraz 8szt. przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. UWAGA: Wykonanie przyłączy wodociągowych wg następujących zasad - licząc długość od sieci wodociągowej do granicy posesji lub od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej włącznie, znajdującej się na terenie posesji. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 (patrz też pkt 17 SIWZ) do SIWZ. Roboty mają być wykonane zgodnie z ST załącznik nr 9 do SIWZ. Uwaga!!!! - w przedmiarze dot. przyłączy w ul. Starego Dębu nie uwzględniać poz. Lp. 2, 4 i 6. Przed złożeniem ofert Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy.

Załączniki

Data publikacji: 28.03.2011 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Borecka