Urząd Gminy Michałowice
20.10.2011 15:29

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.55.2011

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 8 sztuk pomp do brudnej wody oraz 4 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 8 sztuk pomp do brudnej wody oraz 4 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż i uruchomienie: 4 sztuk pomp o wydajności od l8 l/s do 20 l/s oraz 2 sztuki układu sterownia wraz z osprzętem umożliwiającym prawidłową pracę ulicznej pompowni ścieków. zakup, dostawa, montaż i uruchomienie: 2 sztuk pomp o wydajności 25 l/s - 30 l/s oraz 1 sztuki układu sterownia wraz z osprzętem umożliwiającym prawidłową pracę ulicznej pompowni ścieków. zakup, dostawa, montaż i uruchomienie: 2 sztuk pomp o wydajności 50 l/s - 60 l/s oraz 1 sztuki układu sterownia wraz z osprzętem umożliwiającym prawidłową pracę ulicznej pompowni ścieków. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pomp, układu sterowania oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotowej dostawy określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Pompy i układy sterowania będą montowane na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice w miejscowościach: Michałowice, Komorów i Nowa Wieś.

Załączniki

Data publikacji: 20.10.2011 15:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal