Urząd Gminy Michałowice
24.10.2011 12:11

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.57.2011

Remont dróg gruzem betonowym, tłuczniem kamiennym, destruktem oraz równanie i profilowanie dróg w Gminie Michałowice

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gruzem betonowym, tłuczniem kamiennym, destruktem oraz równanie i profilowanie dróg w Gminie Michałowice Nr sprawy: ZP. 2712. 57.2011

  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: mechaniczne profilowanie i równanie, mechaniczne wykonanie koryta drogi, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni tłuczniowych i betonowych ,wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego, wykonanie nawierzchni z destruktu, wywiezienie odpadów. Roboty należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą zał. B do SIWZ Przedmiar stanowi zał. A do SIWZ.

Załączniki

Data publikacji: 24.10.2011 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Karolina Mąkal