Urząd Gminy Michałowice
07.10.2010 15:17

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-60/10

Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną

Zamawiający ogłasza przetarg ograniczony na:

Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Budowa budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kubatura budynku 18.204,96 m3, pow. użytkowa 4.057 m2, pow. zabudowy 1.613 m2, instalacja dwóch wind 6 - osobowych, instalacje wewnętrzne: wod-kan, gaz, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna: telefon, komputer, kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, TV-dozoru, nagłośnienia sali konferencyjnej, alarmu pożarowego, instalacje zewnętrzne: kanalizacja L=170 m, wodociąg L=175 m, gaz L=63 m, deszczówka L=340 m, separator substancji ropopochodnych o wydajności 20 l/s i komorą szlamową o poj. 5 m3, zbiornik retencyjny o poj. całkowitej 72 m3, dwie przepompownie wód deszczowych, parkingi o pow. 1.490 m2, chodniki o pow. 842 m2, zieleń o pow. 1.266 m2.

Załączniki

Data publikacji: 07.10.2010 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 24
Autor: Karolina Mąkal