Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.01.2011 13:15

Unieważniono postępowanie ZP.2712.02.2011

Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy

Rozstrzygnięto przetarg na:

Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy.
 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z recyklera i masy z otaczarni, wbudowanie masy asfaltowej przy użyciu rozściełacza, remont ubytków tłuczniem i klińcem, remont emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni bitumicznej, regulacja zasuw wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych, studni kanalizacyjnych Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót- kosztorysie ofertowym zał. nr 5 do SIWZ , oraz STT zał. nr A, do SIWZ.

Załączniki

Data publikacji: 14.01.2011 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal