Urząd Gminy Michałowice
20.02.2019 09:48

ZP.271.06.2019

21
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody
Termin składania ofert upłynął: 29.01.2019 godzina: 10:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 20.02.2019 09:48
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2019 09:48
Wyświetleń: 21
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka