Urząd Gminy Michałowice
11.02.2019 13:43

ZP.271.2.05.2019

40
Prace porządkowe na strefach i placach zabaw na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Prace porządkowe na strefach i placach zabaw na terenie gminy Michałowice.”  (nr sprawy: ZP.271.2.05.2019, numer ogłoszenia BZP: 504803-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 11.02.2019 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 12:54
Wyświetleń: 40
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka